Parkering

Från och med i dag gäller de nya parkeringsreglerna. Som bekant har styrelsen tidigare informerat att avtalet med Q-park sagts upp för över ett år sedan (de var inte här i den utsträckningen som var överenskommen). Vi i styrelsen har sedan dess ”jagat” olika p-bolag som skulle kunna vara lämpliga att sköta p-övervakningen åt oss.

Bakgrunden till att vi väljer att göra om backen till en avgiftsbelagd gästparkering är att den ständigt var full av boendes bilar som ”blockade” för de gäster som besöker oss. Några p-tillstånd för att stå gratis i backen finns inte längre.

Vi i styrelsen får ursäkta att informationen har varit knapphändig men avtalet skrevs helt nyligen och det här ”problemet” kände vi att det var tvunget att åtgärda så fort som möjligt.

Kostnaden för parkering blir 5 kr/tim eller 40 kr/dygn. Man kommer att betala via en app eller sms./Styrelsen

Vi välkomnar ett nytt år i Oxhagen

Nytt år och nya möjligheter som man brukar säga.
Styrelsen arbetar just nu med budgeten för 2018 och planeringen inför stämman.
Datum för stämman är 21 mars. Mer information kommer.

Har du funderingar på att gå med i styrelsen? Valberedningen arbetar just nu med att hitta nya medlemmar till styrelsen, så tveka inte att höra av dig till dem om du är intresserad eller har frågor:

Majvor Lindholm, majvor.lindholm@gmail.com, tel 0730-300018
Åsa Halvarsson, halvarsson.asa@gmail.com, tel. 070-4845052

Med hopp om ett gott 2018!

/Styrelsen

Nytt parkeringsbolag på gång

Ett nytt parkeringsbolag är på gång att ta över parkeringsövervakningen inom vårt område.

I och med det nya avtalet kommer parkeringsplatserna i grusbacken, där det tidigare krävts tillstånd, att göras om till betalparkering. De tre besöksplatserna utanför tvättstugan kommer göras om till hyrplatser för boende. De som står först i kön till parkeringsplats kommer då att erbjudas en plats här.

Parkeringsbolaget som tar över kommer även att uppdatera trafik- och parkeringsskyltar, samt måla om parkeringsrutorna.

Än så länge har vi inga detaljer om vilket bolag som kommer att ta över eller hur till exempel betalparkeringen praktiskt kommer att fungera. Mer information kommer inom kort.

 

Höststädning lördag 21 oktober

Lördagen den 21 oktober är det dags för höststädning.
Tid: klockan 10.00

Klockan 12.00 är det gemensam grillning vid nedre vändplanen.
Skräphämtarna kommer någon gång mellan klockan 14-16, men sikta på att ha allt skräp vid nedre vändplan klockan 14.00.

Allmänt för alla gårdar:

  • Sopa och städa ur soprum och sopkärl
  • Plocka skräp och göra fint överlag
  • Kratta och sopa bort löv från gräsmattor, sandlådor och vägar. En del löv kan läggas i rabatter för att skydda rötterna från kylan.
  • Kolla hängrännan och rengöra vid behov
  • Kolla förrådet, om ni har saker som är gamla/trasiga eller inte använts på länge och inte heller kommer att användas – kasta

Gårdsombuden för varje gård har även en lista över vad som ska göras specifikt på just er gård.

Kan du inte delta?
Meddela ditt gårdsombud så snart som möjligt!

Välkomna!

Sandsopning

Nu ska det sopas! Såhär ser det ut:

Måndag 8/5: Det som finns i gräs och buskar ska blåsas fram av entreprenören, låt det ligga kvar tack!

Tisdag 9/5: Gårdar, gångvägar och andra ytor som tillhör samfälligheten FÖRUTOM garage och parkeringar sopas rent.

Onsdag 10/5: Garage och parkeringar sopas, det betyder alltså att ni på tisdag kväll ska ha ställt er någon annanstans. Längs backen och vändzoner fungerar fint, tänk på att inte blockera gångvägar och dylikt. Kommunen kommer att informeras om att vi kommer att stå ute. Onsdag morgon runt 8-9 kommer entreprenören och sveper igenom.

Ha i åtanke att dessa entreprenörer är nya så om ni skulle lägga märke till att de gör fel på något sätt, missar något, utför uppdraget konstigt eller vad som helst så hjälper det inte att jaga styrelsen eller entreprenören med högaffel och fackla, meddela oss istället så snart som möjligt på styrelse@oxhagen.org så kan vi ta tag i och lösa det. Det är enkelt, vi kan inte lösa problem vi inte känner till. Så en gnutta tålamod och god kommunikation efterlyses, tack på förhand! /Styrelsen

Styrelsens arbete

Förberedelser pågår inför årsstämman 22 mars.

Tvättiden i tvättstugan har justerats så att ett tvättpass numera är fyra timmar. Det är också möjligt att betala tvättstugan med swich, se informationen under fliken tvättstugan.

Vi behöver fler gårdsombud

På de flesta gårdar har gårdsombuden haft sina uppdrag i flera år. Nu till årets stämma 22 mars är det dags att utse nya. Du som är intresserad kan anmäla dig till styrelse@oxhagen.org. Uppdraget innebär att vara medlemmarnas länk till styrelsen. Det är tänkt att man är gårdsombud i 2 år och att man är 2 ombud på varje gård.