Senaste nytt om parkering

Styrelsen har undersökt möjligheten till att skapa parkeringsplatser vid elhuset, längst ned i området mot backen ned till Grindstuvägen. Tyvärr är det inte möjligt då det är en säkerhetsrisk att parkera vid elhuset.  Detta medför parkeringsförbud där och skyltar kommer att sättas upp och överträdelse kan bötläggas.

För att underlätta har vi nu sänkt avgiften per dygn på gästparkeringen i backen mitt emot kvartersgården. Detta är redan gjort och kostar nu 5kr / h och 20kr / dygn.

Styrelsen