Avlopp och brunnar

Vi kommer spola rent alla brunnar i området inom kort. Någon brunn har vi fått spola under sommaren p. g. a stopp. Tänk på att inte kasta annat än toalettpapper i toaletten. Tops och våtservetter kan lätt orsaka stopp eller göra att vi får dålig avrinning i avloppen, samt dålig lukt.

 

Styrelsen